Minusta sanottua

Olen saanut asiakkailtani aivan ihanaa palautetta, jotka heidän luvallaan olen saanut jakaa kotisivuillani. Pidän asiakaspalautetta ensiarvoisen tärkeänä oman ammatillisen kasvun ja kehittymiseni kannalta.


"Susanne on helposti lähetyttävä, lämmin ja empaattinen. Hänelle on helppo puhua vaikeistakin asioista, ilman arvostelun pelkoa. Hänellä on keskusteluissa kannustava ja voimaannuttava ote. Susannen kanssa keskustellessa näkyy selvästi myös hänen aito kiinnostus ihmiseen ja hänen tarinaansa." 


"Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhömme, se on ollut todella luontevaa ja asioista on ollut helppo puhua avoimesti."


"Susanne on lämmin, avoin ja helposti lähestyttävä ihminen, jolla on vilpitön halu auttaa. Susannen luo voi mennä juuri sellaisena kuin oikeasti on."


"Susannella on kyky kohdata ihminen aidosti ilman arvostelua ja kyseenalaistamista myös niiden kaikista kipeimpien asioiden, ajatusten ja tunteiden kanssa."


"Työskentely Susannen kanssa haastaa ajattelemaan asioita monelta eri kantilta. Susanne on tukena ja apuna yhtään arvostelematta ja neuvomatta."


"Vaikka tämä (harjoitusasiakkuus) on ollut osa opiskeluitasi, niin olen kokenut työskentelysi jotenkin todella varmaksi ja luontevaksi. Olet varmasti omalla alallasi. Haastavassa elämäntilanteessa tästä on ollut iso apu, kiitos."