Minusta

Olen Susanne Mäenpää - ihmisten elämäntarinoita, metsää ja värikkäitä irtokarkkeja rakastava tuusulalainen.

Opiskelen Ratkaisukeskeiseksi keho- ja seksuaalispainotteiseksi lyhytterapeutiksi ja tarjoan opiskelijahintaan lyhytterapiaa. Kiinnostuin lyhytterapiasta, kun pohdin, millä tavoin voisin kehittää olemassa olevien neuvolapalveluiden oheen lisää vaihtoehtoja niin, että apua tarvitsevalle olisi apua tarjolla. Surukseni olen havainnut, että liian moni jää liian yksin sillä elämän matkalla, mikä monesti muotoutuu elämän mullistavimmaksi tapahtumaksi (niin ilossa kuin surussa), eikä resursseja tai spesifiä osaamista kuntatasolla ole riittävästi tarjolla.

Siksi Terapia- ja perhepalvelu Sauma. 

Vaikka lyhytterapian opiskelijana olen vasta terapeuttiurani alkutaipaleella, on minulle alanvaihdon jälkeen sosiaalialalta (lastensuojelusta) ehtinyt kertynyt kattavasti ja monipuolisesti työkokemusta. Olen halukas kehittämään itseäni, jotta voin tarjota asiakkaille parasta apua, uusia näkökulmia sekä tietoa heitä koskettavista aiheista. Käyn perinataaliaikaan liittyviä lisäkoulutuksia ja olen jo vuosia omasta kiinnostuksestani perehtynyt aiheeseen. 

Mikäli en tiedä jotain - otan rohkeasti selvää.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tuntui vastaavan parhaiten siihen työskentelytapaan, jolla haluan toimia asiakkaiden kanssa. Lyhytterapia mahdollistaa sekä yksittäiset käynnit että pidempiaikaisen suhteen, jolloin voin auttaa samoja asiakkaita eri elämänvaiheissa, kohdentaen työskentelyn aina kunkin teeman ympärille.  

Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu menneisyyden, nykyisyyden ja myös tulevaisuuden palasista. Minua kiinnostavat erityisesti mielen ja kehon vaikutukset toisiinsa tässä kokonaisuudessa. Tästä johtuen valitsin opintojeni suuntaukseksi keho-seksuaalisuuden. 

Koen tärkeäksi huomioida jokaisen asiakkaan sensitiivisesti, yksilöllisesti sekä kunnioittaen. Olen opiskellut positiivista psykologiaa ja toivon synnyttämistä sekä ylläpitämistä, sillä uskon niiden voimaan yhdessä ratkaisukeskeisen työotteen kanssa.

Minussa elävät syvä pohdiskelija ja uteliaisuus sinun tarinaasi kohtaan. 

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja olen tehnyt sosiaalialalla työurani lastensuojelussa mielenterveystyötä tehden eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Erityisosaamiseni on kiihtymyssuhdetyössä ja menetelmätyöskentelyssä.

Alan vaihtajana olen ehtinyt tehdä ennen sosiaalialalle siirtymistä uran media-alalla tuotannon, jälkituotannon ja käsikirjoituksen parissa. 

Käytän mielelläni työskentelyssäni erilaisia menetelmiä, joiden avulla autan asiakkaitani hahmottamaan omaa tilannettaan selkeämmin, myös konkretian tasolla. Menetelmien käyttö ei ole työskentelyn onnistumisen kannalta pakollista, mutta kannustan antamaan niille mahdollisuuden - ne voivat yllättää sinut positiivisesti!


Lisäkoulutukset:

 • Sosiaalityön aineopinnit, Jyväskylän avoin yliopisto (kesken)
 • Systeemisen työotteen- koulutus, Keusote (kesken)
 • Perhearviointimenetelmä -koulutus, Mieli ry
 • Sosiaalityön perusopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto 
 • DKT:n hyödyntäminen lastensuojelussa. Tunne Mielesi Oy.
 • Lapset Puheeksi -koulutus. Mieli ry.
 • Luova kirjoittaminen toivon välineenä. Mielenterveyden keskusliitto.
 • Toivo ammattilaisen työvälineenä. Mielenterveyden keskusliitto
 • Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla. XAMK
 • Traumainformoitu kohtaaminen. Iloa& Toivoa
 • Green care. Karelia AMK
 • Sosiaalialan yrittäjyys. VAMK

Sydäntäni lähellä on:

 • Ulkoilu
 • Ratsastus ja eläimet
 • Pianon soitto; lempiteokseni on Ludovico Eunaidin "Nuvole Bianche"
 • Makramee 
 • Kirjoittaminen