Minusta

Olen Susanne Salonmäki (ent. Mäenpää) - ihmisten elämäntarinoita, metsää ja värikkäitä irtokarkkeja rakastava tuusulalainen.

Olen ratkaisukeskeinen keho- ja seksuaalispainotteinen lyhytterapeutti (valm. 08/2023), jonka työskentelyn keskiössä ovat asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen. 

Pohjakoulutukseni on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi AMK. Minulla vuosien työkokemus psyykkisesti oireilevien nuorien kanssa työskentelystä lastensuojelusta sekä lastensuojelun avohuollossa. Lisäksi olen opiskellut Jyväskylän avoimessa yliopistossa sosiaalityötä perus- ja aineopintojen verran. 

Sauman syntytarina: 

Kiinnostuin perinataaliajan mielenterveydestä ja lyhytterapian käytöstä avuntuojana jo ennen kuin lähdin opiskelemaan lyhytterapeutiksi. Pohdin, millä tavoin voisin kehittää olemassa olevien neuvolapalveluiden oheen lisää palveluita niin, että apua tarvitsevalle olisi todella apua tarjolla. Surukseni olen havainnut, että liian moni jää liian yksin sillä elämän matkalla, mikä monesti muotoutuu elämän mullistavimmaksi tapahtumaksi (niin ilossa kuin surussa), eikä resursseja tai spesifiä osaamista kuntatasolla ole riittävästi tarjolla. Siitä syntyi Terapia- ja perhepalvelu Sauma. 

Nykyisin Sauma tarjoaa lyhytterapiapalveluita monipuolisesti kaiken ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. 

Lyhytterapia tuntui vastaavan parhaiten siihen työskentelytapaan, jolla haluan toimia asiakkaiden kanssa. Lyhytterapia mahdollistaa sekä yksittäiset käynnit että pidempiaikaisen suhteen, jolloin voin auttaa samoja asiakkaita eri elämänvaiheissa, kohdentaen työskentelyn aina kunkin teeman ympärille.  

Se, mitä en tiedä - otan rohkeasti selvää.

Ihminen on kokonaisuus, joka koostuu menneisyyden, nykyisyyden ja myös tulevaisuuden palasista. Minua kiinnostavat erityisesti mielen ja kehon vaikutukset toisiinsa tässä kokonaisuudessa. Tästä johtuen valitsin opintojeni suuntaukseksi keho-seksuaalisuuden. 

Koen tärkeäksi huomioida jokaisen asiakkaan sensitiivisesti, yksilöllisesti sekä kunnioittaen. Olen opiskellut positiivista psykologiaa ja toivon synnyttämistä sekä ylläpitämistä, sillä uskon niiden voimaan yhdessä ratkaisukeskeisen työotteen kanssa.

Minussa elävät syvä pohdiskelija ja uteliaisuus sinun tarinaasi kohtaan. 

Erityisosaamiseni on kiihtymyssuhdetyössä ja menetelmätyöskentelyssä.

Alan vaihtajana olen ehtinyt tehdä ennen sosiaalialalle siirtymistä uran media-alalla tuotannon, jälkituotannon ja käsikirjoituksen parissa. 

Käytän mielelläni työskentelyssäni erilaisia menetelmiä, joiden avulla autan asiakkaitani hahmottamaan omaa tilannettaan selkeämmin, myös konkretian tasolla. Menetelmien käyttö ei ole työskentelyn onnistumisen kannalta pakollista, mutta kannustan antamaan niille mahdollisuuden - ne voivat yllättää sinut positiivisesti!


Lisäkoulutukset:

 • Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto
 • Perhearviointimenetelmä -koulutus, Mieli ry 
 • DKT:n hyödyntäminen lastensuojelussa. Tunne Mielesi Oy.
 • Lapset Puheeksi -koulutus. Mieli ry.
 • Luova kirjoittaminen toivon välineenä. Mielenterveyden keskusliitto.
 • Toivo ammattilaisen työvälineenä. Mielenterveyden keskusliitto
 • Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla. XAMK
 • Traumainformoitu kohtaaminen. Iloa& Toivoa
 • Green care. Karelia AMK
 • Sosiaalialan yrittäjyys. VAMK

Sydäntäni lähellä on:

 • Ulkoilu
 • Ratsastus ja eläimet
 • Pianon soitto; lempiteokseni on Ludovico Eunaidin "Nuvole Bianche"
 • Makramee 
 • Kirjoittaminen